Gilla gris

Gilla gris är en kampanj som finansieras av EU-medel. Kampanjen är framtagen på initiativ av Svenskt Kött och Landbrug & Fødevarer – och syftet är att visa på hur enkelt och gott det kan vara att laga mat med griskött.